drosiseifi.lv
Reģistrēties
Filtrs
Ziņas tavā e-pastā

LABORATORIJAS SKAPJI VAI BĪSTAMO VIELU SEIFI SASKAŅĀ AR EIROPAS STANDARTU 14470-1

EN 14470-1 standarts sevī ietver trīs pamatprasības:

Ugunsbīstamības riska minimizēšana. Kad runājam par uzliesmojošu materiālu uzglabāšanu piedevām bīstamo vielu aizsardzību seifā ugunsgrēka gadījumā, katram bīstamo vielu seifam jāiziet standartizēts uguns tests. Klasifikācija uguns testiem ir sekojoša: 90, 60, 30 un 15 minūtes.

Tvaika minimizēšana darba vidē

Iespējamo noplūžu saglabāšana seifa iekšienē

Piezīme!

Bīstamo vielu drošu un pareizu uzglabāšanu regulē standarts EN14470-1. Tas ir jauns Eiropas standarts, kas ir aizstājis vecāko standartu DIN 12925-1. Bīstamo vielu seifi, kas ir sertificēti atbilstoši vecākajam standartam ir neatbilstoši pašreizējām drošības normām. Šī regula ietekmē visas rūpniecības nozares, kur bīstamo vielu seifu izmantošana ir obligāta.

PRODUKTU LĪNIJA:

Bīstamo vielu seifi

Bīstamo un ķīmisko vielu seifi

Videi bīstamu vielu seifi

Kannu uzglabāšanas seifi

Seifi sprādzienbīstamu vielu glabāšanai

Iecienītākās preces
Jaunās preces
Drošības kods