drosiseifi.lv
Check in
Filter
Ziņas tavā e-pastā

Valsts noslēpuma objektus atbilstoši Latvijas standartiem LVS EN 1143-1 un LVS EN 1300 var uzglabāt:

- sevišķi slepenus valsts noslēpuma objektus - II-X drošības pakāpes brīvi stāvošā seifā, kas ir aprīkots ar "B" vai "C" klases mehānisko vai elektronisko kombināciju kodu slēdzeni un "B" vai "C" klases mehānisko slēdzeni;

- slepenus un konfidenciālus valsts noslēpuma objektus - I-X drošības brīvi stāvošā seifā, kas ir aprīkots ar "A", "B" vai "C" klases mehānisko vai elektronisko kombināciju kodu slēdzeni un "A", "B" vai "C" klases mehānisko slēdzeni.

Favorite Items
New products
SAFE FORTRESS (SS 1182E)
Price: 390.00 €
(+PVN 21%)
Price: 430.00 €
(+PVN 21%)
SAFE FOR KEYS KS0003
Price: 55.00 €
(+PVN 21%)
HOTEL SAFE NOVA
Price: 140.50 €
(+PVN 21%)
Price: 580.00 €
(+PVN 21%)
Price: 4,950.00 €
(+PVN 21%)
Price: 250.00 €
(+PVN 21%)
Safe DeRaat ET2
Price: 400.00 €
(+PVN 21%)
Safe DeRaat ET1
Price: 330.00 €
(+PVN 21%)
SAFE PISTOL
Price: 80.00 €
(+PVN 21%)
Safe DeRaat ET0
Price: 249.00 €
(+PVN 21%)
SAFE FORTRESS (SS 1181K)
Price: 280.99 €
(+PVN 21%)
FIRE PROOF SAFE  MBG360
Price: 300.00 €
(+PVN 21%)
Safe DeRaat ET3
Price: 479.40 €
(+PVN 21%)
    Security code